پروژه ها

ساخت میراگر سربی پیشرفته

در سالهای اخیر استفاده از تجهیزات کنترل ارتعاشات لرزه ای با هدف کاهش اثرات زلزله در ارتعاشات رو به افزایش بوده است. میراگرها از جمله این تجهیزات هستند که به صورت موفقیت آمیزی در زلزله ها باعث کاهش آسیب ها و نجات جان و مال ساکنان ساختمان ها شده‌اند. میراگرهای جدید سربی با تکیه بر دانش فنی و تجربیات اجرایی شرکت به عنوان گزینه‌ای بهینه در این عرصه نمونه‌سازی گشته و به بازار ارائه شده است این نوع میراگر با استفاده از ویژگی تسلیم در فلزات ظرفیت قابل توجهی از استهلاک انرژی لرزه ای و کاهش جابجایی‌ها در ساختمان در زمان زلزله دارد. علاوه بر مباحث فنی، هزینه متعارف و قابل قبول آن در کنار کاهش قابل توجه میزان مصالح سازه باربر لرزه ای جذابیت اقتصادی این میراگر را برای کارفرمایان بسیار زیاد نموده است. این شرکت آمادگی ارائه مشاوره به کارفرمایان و طرح های اولیه بر اساس این تجهیزات برای طی مرحله انتخاب گزینه های مناسب سیستم لرزه ای را دارد.

پروژه‌ مقاومسازی سازه ای چوبی

پروژه مقاوم سازی سازه های چوبی توسط الحاق قاب های فولادی در ایالت کالیفرنیا، آمریکا در این پروژه مقاوم¬سازی سازه¬های چوبی در ایالات کالیفرنیا، آمریکا در دستور کار قرار گرفت. طرح جامع و دستورالعملی کلی برای مقاوم¬سازی سازه¬های کوتاه مرتبه پیش از آغاز توسط شهرداری تدوین و آماده بوده است. توانمندی فنی پروژه و تعاملات بین‌المللی باعث کسب اعتماد کارفرما و احاله کار به این شرکت گردید. در ساختار کلی طرح، نیروی جانبی طبقات از طریق اتصال ورق ¬های فولادی سرتاسری به دیافراگم سقف چوبی توسط میخ متصل و به قاب¬های منتقل می گردید. مسیر بار و سیستم باربر جانبی و ثقلی به این طریق به کمک تمهیدات ویژه برای این سازه مرکب از فولاد و چوب از طبقات تا شالوده طراحی شده است در این پروژه طراحی دقیق و جزء به جزء تمامی اجزای انتقال بار با الزام به ارائه ریز محاسبات و مستندات دقیق محاسباتی در کنار فایل¬های محاسباتی نرم¬افزاری انجام گردید.

کنترل ارتعاشات صنعتی پروژه A.P.3

یکی از موضوعات پر مراجعه به این شرکت کنترل ارتعاشات صنعتی در محدوده تاسیسات و ساختمان های صنعتی و جلوگیری از نوفه و مزاحمت های ناشی از آن در سازه مانند زوال تدریجی در سازه است. پروژه A.P.3 یکی از پروژه های مطالعاتی شرکت در محدوده فازهای گازی عسلویه است. در این پروژه موضوع اصلی بروز آسیب های شدید سازه ای ناشی از ضعف های ژئوتکنیکی و مقاومت باربری خاک به همراه ارتعاشات مزاحم تجهیزات HVAC در مجاورت ساختمان بوده است. در فاز اول از این پروژه مطالعات لازم و ارائه گزینه های مناسب برای محدود نمودن میزان ارتعاشات انتقالی به سازه صورت گرفته و مستندات، گزارش‌های فنی و نقشه های جزئیات فنی اجرایی برای گزینه منتخب تنظیم گردیده است.

طراحی سازه صنعتی

مشخصات سازه: سوله به طول و عرض به ترتیب 30 و 15متر و ارتفاع 8 متر به انضمام یک نیم طبقه در تراز 3.5 متری.
در این پروژه به درخواست کارفرما در فاز مطالعات اولیه قرارداد، برآورد هزینه مصالح و اجرا برای سه سامانه سازه ای، سازه فضاکار، قاب های صلب فولادی و سقف خرپایی با ستون بتنی انجام پذیرفت. بر این اساس سیستم سقف خرپایی با ستون بتنی مناسب ترین گزینه شناخته شد. مطالعه انجام شده این گزینه را میزان حداقل 30% از دو سامانه دیگر اقتصادی تر نشان داد. براین اساس سیستم سقف خرپایی با ستون بتنی به عنوان سیستم سازه ای انتخاب شد.
نکته حائز اهمیت در خصوص این سیستم سازه ای آن است که با توجه به عدم حضور تیر حداقل در یک راستای سازه، سیستم باربر جانبی طبق آیین نامه 2800، از نوع کنسولی با ضریب رفتار 2 در نظر گرفته شد. براین اساس طراحی و آرماتور گذاری ستون های بتنی براساس ضوابط شکل پذیری ویژه انجام پذیرفت.

مقام­سازی سازه بتنی

مشخصات پروژه: ساختمان مسکونی با اسکلت بتنی، 5 طبقه و مساحت 1800 مترمربع در این پروژه به دلیل مشکلات جدی در طراحی سازه و همچنین اجرای نادرست، با دستور ناظر پروژه، طرح ارزیابی و مقاوم­سازی سازه مذکور در دستور کار قرار گرفت. نتایج ارزیابی لرزه ای سازه بر اساس نشریه 360 (دستورالعمل بهسازي‌ لرزه‌اي ساختمان­هاي موجود) نشان داد که بخشی از اعضای تیر و ستون به ویژه در طبقات تحتانی کفایت ظرفیتی لازم را ندارند. برای ستون ها عدم کفایت در اندرکنش خمش و نیروی محوری و برای تیرها علاوه بر ظرفیت خمشی در برخی موارد، ضعف در برش مشاهده شد
متناسب با ضعف در تلاش مورد نظر طرح مقاوم­سازی ارائه شد. براساس شرایط پروژه طرح مقاوم­سازی با استفاده از ورقه های پلیمر تقویت شده با فیبر (FRP) Fiber Reinforced Polymer انجام گرفت. لازم به ذکر است سایر گزینه های تقویت از جمله تقویت با استفاده از ورق های فولادی و غیره نیز بررسی شد که در مقایسه با ورقه های FRP و با توجه به شرایط پروژه صرفه اقتصادی نداشتند.
برای به کارگیری عملکرد درست این الیاف در تلاش مورد نظر از مراجع علمی معتبر بین المللی استفاده شد. علاوه بر آن لازم به ذکر است که مطالعات و مقالات علمی بر اساس آزمایشهای انجام شده بروی انواع FRP  موجود نشان می دهد انتخاب چسب مناسب در عملکرد درست این الیاف نقش بسیار پر اهمیتی دارد. این چسب ها باید از دوام بالا در طول عمر سازه و عدم از دست دادن کارایی در طی زمان باشند. و از استانداردهای لازم در این خصوص برخوردار باشند.