مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد

شرکت سهامی خاص بهسازان لرزه ای رعد ارائه خدمات مشاوره ای و مطالعاتی در زمینه تحلیل خطر لرزه ای، طراحی ساختمان ها و تاسیسات جدید و ارتقای ایمنی ابنیه موجود در برابر سوانح طبیعی به ویژه زلزله با استفاده از فناوری و دانش فنی روز را در دستور کار دارد.

حل مشکلات و پیچیدگی های موجود در روند پروژه مطالعاتی یا اجرایی خاص را به ما بسپارید.

خدمات

پروژه ها

میراگر سربی پیشرفته
کنترل ارتعاش تاسیسات مجتمع A. P. 3
پروژه‌های مهندسی طراحی و بهسازی لرزه‌ای
سیستم‌های اتصال با عملکرد بالا