دعوت به همکاری

شرکت مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد دارای صلاحیت مقاوم سازی از سازمان برنامه و بودجه برای تقویت زمینه فعالیت خود در پروژه های بهسازی و مقاوم سازی از افراد واجد شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

 : SEND YOUR CV TO 

info@radretrofit.com

Skyscrapers from Below, Lower Manhattan.