طراحی بهینه سازه

10 / 10
از 1 کاربر

مهندس مشهور تئودور فون کارمن می گوید: «دانشمند آنچه را که هست کشف می کند و مهندس آنچه را که نبوده می آفریند.»

مهندسی سازه، استفاده از علوم ریاضی، فیزیک، مهندسی و قوانین و روش های تحلیل و طراحی سازه می باشد که از طریق آموزش، پژوهش و تجربه کسب می گردد. مهندس متخصص، با تجربه و خلاق سازه ای را پدید خواهد آورد که علاوه بر آرامش ناشی از ایمنی، برآورد نیازهای کارفرمایان و تبدیل ذهنیت معماران به کالبدی عینی، صرفه اقتصادی و زمانی را به همراه دارد. این فرآیند پیچیده و چند وجهی نیازمند کار گروهی است، زیرا یک شخص به تنهایی نمی تواند بر همه ی وجوه آن تسلط یابد. در قالب یک فرآیند گروهی کوشش های افراد با دانش ها و استعدادهای مختلف و متنوع تلفیق می شود و سازه ای منحصر به فرد خلق خواهد شد.

بر همین اساس وظیفه مهندسی سازه از دیدگاه مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد حفاظت جان، مال و مدیریت زمان، در عین تطابق کامل با طرح معماری تعریف شده، در غالب یک کار گروهی می باشد. این گروه افتخار دارد به پشتوانه تیم مجرب طراحی سازه و با به کارگیری دانش روز مهندسی و استفاده از نوین ترین متدها و روش های طراحی و همچنین آگاهی کامل از آخرین وضعیت بازار مصالح و ... بهینه ترین طرح در میان مثلث معماری، ایمنی و اقتصاد را بدست آورد. مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد معتقد است طراحی سازه برای یک طرح معماری مشخص، یکتا و منحصر به فرد بوده و بدین منظور تلاش نموده تا طرح بهینه را برای آن پروژه بیابد.

شرح خدمات سازه ای "گروه مهندسین مشاور بهسازان لرزه ای رعد"

<       مشاوره و مطالعات فاز صفر

<       طراحی بهینه ی سازه و ارائه مستندات طراحی

<       بهینه سازی اقتصادی طرح های موجود

<       تحلیل و طراحی پیشرفته و غیرخطی سازه ها

<       دفاع از طرح پیشنهادی در مراجع ذیصلاح

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :